Redaksiya Heyəti

Baş redaktor- i.ü.f.d Amal Həsənli
Elmi İşlər üzrə direktor müavini - Rahil Nəcəfov
Məsul Katib - Araz Nağızadə
Məsul Katib - Gülçin Tağıyeva