Nəşr etikası

"Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı" elmi jurnalına material təqdim edərkən müəllif (və ya müəlliflər qrupu) elmi tədqiqatların nəticələrinin yeniliyi və etibarlılığı üçün əsas məsuliyyət daşıdığını başa düşür və bu, aşağıdakı prinsiplərə əməl etməyi nəzərdə tutur:

 • Məqalə müəllifləri tədqiqatın etibarlı nəticələrini verməlidirlər. Yalan və ya saxta olduğu bilinən ifadələr qəbul edilməzdir.

 • Müəlliflər təqdim olunan əlyazmada təsvir edilmiş tədqiqatın nəticələrinin tamamilə orijinal olmasını təmin etməlidirlər. Götürülmüş fraqmentlər və ya ifadələr müəllifin və əsl mənbənin mütləq göstərilməsini ehtiva edir. Hər hansı bir formada plagiat, o cümlədən sənədləşdirilməmiş sitatlar, digər insanların araşdırmalarının nəticələrinə parafrazasiya və ya hüquqlar verilməsi qeyri-etik və yolverilməzdir. İstinad olmadan özgə fikirlərin mövcudluğu redaksiya tərəfindən plagiat kimi qiymətləndiriləcəkdir.    

 • Müəlliflər əlyazmada yalnız orijinal faktlar və məlumatlar təqdim etməyə borcludurlar; digər tədqiqatçıların təcrübələrini yoxlamaq və təkrarlamaq üçün kifayət qədər məlumat vermək; əldə edilmiş məlumatları açıq yazılı icazə olmadan istifadə etməmək; məlumatların uydurma və saxtalaşdırıl-masının qarşısını alır.

 • Nəşrin təkrarlanmasına icazə verməyin (Müəllif Anketində müəllif əsərin ilk dəfə nəşr olunduğunu göstərməlidir). Əlyazmanın ayrı-ayrı elementləri əvvəlcədən dərc olunmuşdusa, müəllif daha əvvəlki əsərlərə istinad etməli və yeni əsərin əvvəlkindən fərqlərini göstərməlidir.

 • Müəlliflər başqa bir jurnala nəşr üçün göndərilən və ya dərc edilməsi təsdiqlənən əlyazması habelə başqa bir jurnalda əvvəlcədən dərc edilmiş məqaləni təqdim etməməlidirlər.·    

 • Tədqiqatın gedişatına müəyyən dərəcədə təsir göstərən bütün şəxslərin töhfəsini tanımaq lazımdır, xüsusən məqalədə tədqiqat üçün əhəmiyyətli olan əsərlərə istinadlar olmalıdır.

 •  Müəlliflər üçüncü tərəfin araşdırmalarını tənqid edərkən və ya şərh verərkən etik normalara riayət etməlidirlər.

 • Məqalənin həmmüəllifləri tədqiqata mühüm töhfə verən bütün şəxsləri göstərməyə borcludurlar.Tədqiqat işində iştirak etməyən şəxslərin həmmüəlliflər arasında göstərilməsi yolverilməzdir.

 • Müəlliflər redaksiya heyətinin və rəyçilərin işinə hörmətlə yanaşmalı və rəyçilərin rəylərinə riayət etməli və ya onları əsaslı açmalıdırlar.

 • Müəlliflər əlyazmanı jurnalda qəbul edilmiş qaydalara uyğun təqdim edib hazırlamağa borcludurlar.

 • Müəllif məqalənin baxılma mərhələsində və ya dərc edildikdən sonra əhəmiyyətli səhvlər və ya qeyri-dəqiqlik aşkar edərsə, dərhal redaksiya heyətinə məlumat verməlidir.

 • Müəlliflər redaksiya heyətinə və ya naşirə orijinal məqalənin doğruluğunun sübutunu təqdim etməli və ya redaktor heyəti və ya naşir bu barədə üçüncü şəxslərdən xəbərdar olduqda əhəmiyyətli səhvləri düzəltməlidirlər.